Инструкция airtone v17

Порядок обліку, зберігання і використання інших видів печаток, штампів визначається відповідними відомчими інструкціями. Строк дії дозволу визначається ДГБ МВС України, але він не може становити менш як три роки. Облік печаток і штампів ведеться в журналі обліку та видачі печаток і штампів (додаток 12). Журнал обліку печаток і штампів включається до номенклатури справ, його аркуші нумеруються, прошиваються і опечатуються. Обов’язковому обліку підлягають печатки і штампи з повним найменуванням організацій. Книга обліку до її заповнення повинна бути пронумерована, прошита, скріплена печаткою органу внутрішніх справ з відбитком «Дозвільна система» і взята на облік за Журналом обліку журналів. Печатки і штампи повинні зберігатися в сейфах або металевих шафах.

Перевірка наявності печаток і штампів здійснюється щорічно комісією, призначеною наказом керівника організації. Напис на печатках і штампах повинен відповідати назві, яка зазначена в свідоцтві про державну реєстрацію. 3.3.4. На печатках і штампах кожний реквізит зазначається українською або одночасно українською і російською мовами. Если же в указанных документах проводятся наименования и количества товарно- материальных ценностей, подлежащих получению, перечень ценностей на обороной стороне доверенности прочеркивается. Введите, пожалуйста, символы с картинки для подтверждения, что вы наш пользователь. Уважаемый пользователь! С вашего IP-адреса зафиксировано подозрительно много запросов к серверу за короткий промежуток времени.
Контроль за виготовленням, зберіганням та використанням печаток і штампів покладається на канцелярії та осіб, відповідальних за діловодство (у разі наявності таких). При зміні керівника печатки і штампи передаються новопризначеному керівнику за актом. Система защиты от роботов предположила,что вместо вас действует программа. Книга обліку зберігається в підрозділі дозвільної системи ДГБ МВС України і після її закінчення здається до канцелярії.

Похожие записи: